Płyty i wykładziny gumowe

 

Płyta gumowa Wykładzina gumowa metro Wykładzina gumowa rampa Wykładzina gumowa ryflowana Wykładzina gumowa ryflowana

 

Guma wytwarzana jest w procesie wulkanizacji kauczuku naturalnego lub syntetycznego. W procesie wulkanizacji powstają mostki chemiczne pomiędzy łańcuchami poliolefin, z których zbudowany jest kauczuk. Ilość utworzonych mostków (stopień usieciowienia) decyduje o elastyczności gumy.

W naszej ofercie:
 • płyty gumowe ogólnego przeznaczenia na bazie kauczuku SBR o twardości od 50 do 90° ShA
 • płyty gumowe olejoodporne na bazie kauczuku NBR/SBR o twardości od 50 do 80° ShA
 • płyty gumowe kwasoodporne na bazie kauczuku EPDM
 • płyty gumowe spożywcze na bazie kauczuku SBR/NR
 • płyty gumowe o podwyższonej odporności na ścieranie
 • płyty gumowe z jedną lub dwoma przekładkami tkaninowymi
 • wykładziny gumowe ryflowane
 • wykładziny gumowe metro
 • wykładziny gumowe rampa
 • płyty z mikrogumy
Rodzaje płyt gumowych (wg typu kauczuku):
 • SBR – kauczuk butadienowo-styrenowy
 • SBR/CR – kauczuk butadienowo-styrenowy / kauczuk chloroprenowy
 • NBR/SBR – kauczuk butadienowo-akrylonitrynowy / kauczuk butadeinowy-styrenowy
 • EPDM – kauczuk etylenowo-propylenow
 • SBR/EPDM – kauczuk butadeinowo-styrenowy / kauczuk etylenowo-propylenowy
 • NR/SBR – kauczuk izoprenowy / kauczuk butadieonowo-styrenowy
Wybrane właściwości płyt gumowych:
 • twardość od 50 do 90° ShA (standardowo 65° ShA),
 • zakres temperatur od -40 do 120°C (standardowo do +70° C)
 • bardzo duża odporność na rozciąganie – do 400%
 • duża odporność na pękanie
 • odmiany płyt odpornych na oleje i kwasy
 • odmiany płyt odpornych na starzenie i warunki atmosferyczne
 • możliwość stosowania w przemyśle spożywczym
Przykładowe zastosowania płyt gumowych:
 • podkładki
 • uszczelki
 • taśmociągi
 • wykładziny gumowe
Podobne produkty:
 • Poliuretan
 • Miękkie PCW