Wykonujemy detale na podstawie rysunków technicznych z większości tworzyw sztucznych. Detale wykonujemy metodą obróbki mechanicznej lub cieplnej. Do obróbki używamy pił, tokarek, frezarek CNC, lasera, lasera wodnego lub giętarek.