PA Poliamid

Ertalon®, Boramid®, Tarnamid®

Poliamid1 Poliamid2 Poliamid3

W naszej ofercie:

Wybrane ogólne właściwości poliamidów:

Rodzaje poliamidów:

Przykładowe zastosowania poliamidów: